Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

sản phẩm nỗi bật

FANE PAGE

Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kỹ thuật may cơ bản

Học phần này trang bị cho người học về kỹ thuật may tay, kỹ thuật may máy, 
phương pháp gia công lắp ráp các chi tiết quần âu, áo sơ mi nam nữ, áo Jacket.
Học xong phần này, người học thực hiện được phương pháp may, quy cách, yêu 
cầu kỹ thuật của các đường may tay, may máy, các bộ phận chủ yếu của  quần âu
sơ mi, áo jacket áp dụng vào để lắp ráp sản phẩm.
Kỹ thuật may sơ mi
Học phần này cung cấp cho người học phương pháp gia công lắp ráp hoàn chỉnh 
sản phẩm áo sơ mi nam, nữ.
Học xong phần này, người học thực hiện được kỹ thuật lắp ráp, trình tự lắp ráp, 
yêu cầu kỹ thuật của áo sơ mi nam, nữ. Phát hiện lỗi sai hỏng trong trình tự,
phương pháp lắp ráp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Các bài viết khác

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang
Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang