Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

sản phẩm nỗi bật

FANE PAGE

Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngày đăng: 28/10/2015 , Lượt xem: 578

Kỹ thuật may cơ bản

 

Học phần này trang bị cho người học về kỹ thuật...

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang

Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang
Công ty TNHH Dấu Ấn Thời Trang